Het dragen van tenniskleding is verplicht. De banen mogen uitsluitend met tennisschoenen worden betreden. Het is aan te bevelen tennisschoenen te gebruiken welke geschikt zijn voor kunstgras. 

Het bestuur heeft het recht spelers die zich misdragen van het park te sturen. Het bestuur kan zonodig deze spelers de toegang tot de banen en/of het park voor bepaalde tijd ontzeggen.

Met klachten kan men zich richten tot het bestuur. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.