Barcommissie

Jos Magielse (coördinator)

Werkzaamheden:

 • mensen activeren voor vrijwilligerswerk tbv bardienst(en)
 • met “barcommissie” en bestuur activiteiten evalueren. 3 á 4 keer per jaar
 • de bardienst tijdens zomerperiode en toernooien regelen
 • tijdens toernooien regelen van keukenactiviteiten
 • geldzaken bar regelen, beheer kassa
 • inkoop regelen en uitvoeren kwartaalinventarisatie
 • veranderingen aangaande bar en keuken organiseren
 • letten op hygiëne
 • onderhoud gebouw kantine

Competitie

Edwin Mathijssen (verenigingscompetitieleider)

Werkzaamheden:

 • alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot KNLTB-competitie teams TV-Borchwerf

Evenementencommissie

Nog nader in te vullen

Onderhoudscommissie

Jan de Kort (groenvoorziening)

Werkzaamheden:

 • onderhoud groenvoorziening tennispark
 • coördineren met vrijwilligers en bestuur i.v.m. uit te voeren werkzaamheden
 • werkzaamheden vinden elke 2e woensdag van de maand plaats

Henry Weber (coördinator overige voorzieningen)

Werkzaamheden:

 • baanonderhoud

Toernooicommissie

Jan Lanooy (wedstrijdleider)

Werkzaamheden:

 • alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot KNLTB-toernooien TV-Borchwerf
 • coördineren met medewerkers en bestuur i.v.m. uit te voeren werkzaamheden
 • …………………………………

Website beheer

Ingrid en John Aartsen

Werkzaamheden:

 • alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de website
 • coördineren met bestuur i.v.m. uit te voeren werkzaamheden